Onze Service

Uw Support

Nieuw bij NoCureNoPay

Stuur ons uw Feedback

Stuur ons E-Mail

Naar de Home Page
 

NoCureNoPay

Performance-based management consulting en counseling

NoCureNoPay is een Nederlands bedrijf, ontstaan in de zomer van 1999. De oprichters zijn twee management consultants. Beiden beschikken over een grote ervaring als consultant en als (interim) manager.

NoCureNoPay streeft erna om een hoog professioneel niveau te bieden in onze relatie met onze cliënten. Wij pretenderen niet op alle vragen een antwoord te hebben. Wij gaan uit van uw vermogen om uw zelf te helpen. Onze kracht is het vermogen om de juiste vragen te stellen en u te voorzien van kritische informatie, hetgeen u in de gelegenheid stelt om uw eigen antwoorden te vormen. Respect en integriteit zijn bepalend voor onze manier van handelen.

NoCureNoPay staat voor kwaliteit. Wij doen alleen datgene, waarin we geloven en waarover wij kennis hebben. De hoofddoelstelling is een goede relatie en (ver)binding te (onder)houden met onze cliënt. Ook willen wij creatief zijn in plaats van reactief. Duidelijk aangeven waarvoor wij staan en niet slechts afkeuren. Wij willen pioniers zijn in ons vakgebied. Nieuwe ideeën en concepten zijn cruciaal. In combinatie met een open geest, ontvankelijk voor feedback en een bereidheid om te luisteren.

NoCureNoPay opereert vanuit een praktische management filosofie. 'Good old' contingentie theorie benadert het meest de manier waarop wij denken, handelen en adviseren. Het betekent voor ons, dat wij zoeken naar de beste afstemming tussen externe ontwikkelingen, organisatie doelen en interne keuzen.

Wij geloven in een paar principes:

Management gaat over succes nastreven incl. geld verdienen en is gebaseerd op respect voor klanten en medewerkers in een omgeving van inspiratie, vriendschap en plezier.

Leiderschap combineert het stellen van duidelijke doelen en medewerkers genoeg ruimte geven om zich zelf te ontwikkelen evenals de bedrijfsvoering, waarin zij opereren.

Een lerende organisatie is slechts mogelijk, indien mensen echte verantwoordelijkheid wordt geboden en echte doelen als uitdaging.

NoCureNoPay is een 100 % internetbedrijf. Wij richten ons op persoonlijk advies voor directeuren, eigenaren en hogere management echelons van Nederlandse bedrijven. Hierbij maken wij enkel gebruik van de media 'e-mail' en 'video conferencing' voor communicatie met onze cliënten: consultant@nocurenopay.com

. Disclaimer


home | about us | services | support | information | feedback | email

Please contact our Webmaster with any questions or problems.
Copyright 1999 - 2016 NoCureNoPay. All rights reserved.