Onze Service

Naar de Home Page

in case of business

problems and

difficult choices.

NoCureNoPay

offers a unique way

to get your second

opinion or consult.
 

Consulting fee

No cure, no pay! Als onze cliënt bent U degene die de waarde vaststelt van ons advies en bent u ook degene die de hoogte van de business-fee bepaalt. Betaling is enkel aan de orde, indien u tevreden bent met de verleende adviesdienst. Om u te ondersteunen bij het kwantificeren van de opbrengsten van ons advies, hebben wij een instrument ontwikkeld:


The Value-Added Estimator® helpt u bij het vaststellen van de toegevoegde waarde van ons advies. Deze toegevoegde waarde kan bestaan uit de volgende onderdelen:
·
uw opportunity costs, met andere woorden, de kosten die u kon besparen doordat
   u aan andere projecten kon werken, terwijl wij werkten aan uw opdracht.
· uw learning benefit (ofwel kennis verrijking).
· uw besparingen, als resultaat van het implementeren van ons consult.
· uw additionele winst, als resultaat van het implementeren van ons advies.

Door de volgende drie vragen te beantwoorden kunt u vaststellen hoeveel waarde ons consult voor u, uw organisatie of uw bedrijf heeft opgeleverd (n.b. lege velden gelden hierbij als een 'nul' ):

1. Hoeveel zou het u gekost hebben in tijd en gemiste kansen elders, door zelf aan
    deze opdracht te werken zonder onze support?

EURO

2. Indien u overweegt dat u door ons consult verkregen informatie en inzichten op
    een andere manier verkregen zou hebben, zoals een training, seminar of
    conferentie, wat is u dan ons consult waard?

EURO

3. Hoeveel zal de implementatie van ons consult voor u besparen de komende 3 jaren
    en met welke waarschijnlijkheid? En hoeveel additionele winst zal u de komende
    3 jaar genereren door implementatie van ons advies, en met welke mate van
    waarschijnlijkheid?
     (n.b. vermelden: bedragen in EURO en mate van waarschijnlijkheid in %)

Jaar 1 besparingen: Waarschijnlijkheid %:
Jaar 2 besparingen: Waarschijnlijkheid %:
Jaar 3 besparingen: Waarschijnlijkheid %:
Jaar 1 additionele winst: Waarschijnlijkheid %:
Jaar 2 additionele winst: Waarschijnlijkheid %:
Jaar 3 additionele winst: Waarschijnlijkheid %:

Totale toegevoegde waarde, in US$:


Onze consulting fee is een functie van de toegevoegde waarde van ons consult; op basis van bovenstaande informatie, stellen wij voor dat u ons de volgende fee betaalt,


in EURO:


U kunt ook andere overwegingen betrekken bij uw beslissing inzake onze compensatie, zoals de marktprijs voor soortgelijke adviesdiensten.
Indien u uitgaat van de tijd die wij geinvesteerd hebben in het vervaardigen van uw consult (s.v.p. de door ons gespecificeerde uren, aangegeven bij ons consult, invullen in het volgende veld)
, zou een conventioneel consultancy bureau u in rekening brengen:
tussen EURO en EURO

 


Betaling is mogelijk middels een bankoverschrijving. Alle hiervoor benodigde informatie wordt vermeld in onze respons e-mail. Als een richtlijn voegen wij een urenspecificatie toe inzake de aan u geleverde support.

Eventueel sturen wij u op uw verzoek onze offerte of een factuur toe. Offerte of factuur zullen wij opmaken conform uw specificaties. Graag ontvangen wij hiertoe van u de volgende gegevens per e-mail:

naam organisatie, adres, naam opdrachtgever, betalings- en eventuele facturerings specificaties, bedrag excl. btw en gewenste omschrijving van uw opdracht.

mail to: consultant@nocurenopay.com